خرید اینترنتی و آنلاین بیمه مسئولیت نگهداری آسانسورها بیمه ایران internet online iran

خرید اینترنتی و آنلاین بیمه مسئولیت نگهداری آسانسورها بیمه ایران internet online iran

مسئولیت مدنی بیمه گذار در جریان نگهداری آسانسورها Elevator بدین معنی که چنانچه در جریان استفاده از  آسانسورها خسارت بدنی ومالی به استفاده کنندگان وارد آید و بیمه گذار به طور قانونی مسئول و  ملزم به جبران آن شناخته شود بیمه گر با رعایت قانون بیمه و قانون مسئولیت مدنی و شرایط قرارداد از عهده جبران خسارت بر خواهد آمد .

حق بیمه insurance ، بیمه آسانسور بر اساس تعداد آسانسور Elevator ، ظرفیت هر آسانسور ، نوع کاربری آسانسور (مسکونی ، اداری و تجاری ، باربری )، میزان تعهدات بیمه گر برای جبران هزینه های پزشکی و غرامت فوت و نقص عضو تعیین میگردد .

شرکت حمایتگر کد 9968 آماده پاسخگویی به تمامی سوالات شما عزیزان پیرامون بیمه مسئولیت نگهداری آسانسورها بیمه ایران internet online iran می باشد.

انواع بیمه های مسئولیت بیمه ایران IRAN

خرید اینترنتی بیمه مسئولیت بیمه ایران سفارش آنلاین بیمه مسئولیت بیمه ایران iran internet online